English Present Tenses

Simple Present Tense: the verb "to be"

* Note: Sentence, words or part of words shown with  this color are links to audio recordings which can be played in our portal.

Verb"to be" in the Simple Present Tense.

Number

Grammatical person

Positive sentences

Interrogative sentences

Short answers

Negative sentences

Interrogative negative sentences

Singular

1

I am Polish.
I’m Polish.

Am I Polish?


Yes, I am.
No, I am not.
(No, I'm not.)

 

I am not Polish.
I’m not Polish.

Am I not Polish?
Aren't I Polish?

2

You are English.
You’re English.

Are you English?

Yes, you are.
No, you are not.
(No, you aren't.)


You are not English.
You’re not English.
You aren’t English.


 

Are you not English?
Aren’t you English?

3

He is American.
He’s American.

Is he American?

Yes, he is.
No, he is not.
(No, he isn't).


He is not American.
He’s not American.
He isn’t American.


 

Is he not American?
Isn’t he American?

3

She is Spanish.
She’s Spanish.

Is she Spanish?

Yes, she is.
No, she is not.
(No, she isn't.)


She is not Spanish.
She’s not Spanish.
She isn’t Spanish.


 

Is she not Spanish?
Isn’t she Spanish?

3

It is Canadian.
It’s Canadian.

Is it Canadian?

Yes, it is.
No, it is not.
(No, it isn't.)


It is not Canadian.
It’s not Canadian.
It isn’t Canadian.


 

Is it not Canadian?
Isn’t it Canadian?

Plural

1

We are Australian.
We’re Australian.

Are we Australian?

Yes, we are.
No, we are not.
(No, we aren't.)


We are not Australian.
We’re not Australian.
We aren’t Australian.


 

Are we not Australian?
Aren’t we Australian?

2

You are French.
You’re French.

Are you French?

Yes, you are.
No, you are not.
(No, you aren't.)


You are not French.
You’re not French.
You aren’t French.


 

Are you not French?
Aren’t you French?

3

They are German.
They’re German.

Are they German?

Yes, they are.
No, they are not.
(No, they aren't.)


They are not German.
They’re not German.
They aren’t German.


 

Are they not German?
Aren’t they German?

Personal pronouns (I, you, he, etc.) are discussed here.

Back to top.


Simple Present Tense: the verb "to have" method II

* Uwaga: Zdania, wyrazy lub nawet części wyrazów wyświetlane za pomocą tego koloru są odnośnikami, np. do nagrań audio, które można odtwarzać w tej witrynie w zależności od potrzeb.

Odmiana czasownika "to have" (mieć) w czasie teraźniejszym prostym (Simple Present)

Number

(liczba
gramatyczna)

Grammatical
person

(osoba
gramatyczna)

Positive
sentences

(zdania
twierdzące)

Interrogative sentences

(zdania
pytające)

Short answers

(krótkie odpowiedzi)

Negative
sentences

(zdania
przeczące)

Interrogative negative sentences

(zdania pytająco-przeczące)

Singular

(liczba pojedyncza)

1

I have a cat.

I've a cat.

Do I have a cat?

Yes, I do.

No, I do not.
(No, I don't).

I do not have a cat.

I don't have a cat.

I have no cat.

Do I not have a cat?

Don't I have a cat?

Do I have no cat?

2

You have a dog.

You’ve a dog.

Do you have a dog?

Yes, you do.

No, you do not.
(No, you don't.)

You do not have a dog.

You don't have a dog.

You have no dog.

Do you not have a dog?

Don't you have a dog?

Do you have no dog?

3

He has a snake.

He’s a snake.*

Does he have a snake?

Yes, he does.

No, he does not.
(No, he doesn't.)

He does not have a snake.

He doesn't have a snake.

He has no snake.

Does he not have a snake?

Doesn't he have a  snake?

Does he have no snake?

3

She has a sister.

She’s a sister.*

Does she have a sister?

Yes, she does.

No, she does not.
(No, she doesn't.)

She does not have a sister.

She doesn't have a sister.

She has no sister.

Does she not have a sister?

Doesn't she have a sister?

Does she have no sister?

3

It has an eye.

It’s an eye.*

Does it have an eye?

Yes, it does.

No, it does not.
(No, it doesn't.)

It does not have an eye.

It doesn't have an eye.

It has no eye.

Does it not have an eye?

Doesn't it have an eye?

Does it have no eye?

Plural
(liczba mnoga)

1

We have a brother.

We’ve a brother.

Do we have a brother?

Yes, we do.

No, we do not.
(No, we don't.)

We do not have a brother.

We don't have a brother.

We have no brother.

Do we not have a brother?

Don't we have a brother?

Do we have no brother?

2

You have a car.

You've a car.

Do you have a car?

Yes, you do.

No, you do not.
(No, you don't.)

You do not have a car

You don't have a car.

You have no car.

Do you not have a car?

Don't you have a car?

Do you have no car?

3

They have an uncle.

They’ve an uncle.

Do they have an uncle?

Yes, they do.

No, they do not.
(No, they don't.)

They do not have an uncle.

They don't have an uncle.

They have no uncle.

Do they not have an uncle?

Don't they have an uncle?

Do they have no uncle?

do / does - operatory (auxiliary verbs)

* - tylko z kontekstu sytuacyjnego można rozstrzygnąć czy zdanie (ze skrótem) "She's a sister." np. oznacza "She is a sister." czy też "She has a sister."

Powrót na górę strony.


Simple Present Tense

* Uwaga: Zdania, wyrazy lub nawet części wyrazów wyświetlane za pomocą tego koloru są odnośnikami, np. do nagrań audio, które można odtwarzać w tej witrynie w zależności od potrzeb.

Odmiana czasowników kończących się na różne głoski w czasie teraźniejszym prostym (Simple Present Tense) - niektóre zdania są odnośnikami do nagrań - kliknij, aby usłyszeć ich wymowę.

Number

Grammatical person

Positive sentences

Interrogative sentences

Negative sentences

Interrogative negative sentences

Singular

I

know people.

watch TV.

wash often.

kiss girls.

mix well.

go to school.

cry seldom.

Do I

know people

watch TV

wash often

kiss girls

mix well

go to school

cry seldom

?

I do not

I don’t

know people.

watch TV.

wash often.

kiss girls.

mix well.

go to school.

cry seldom

Do I not
Don’t I

know people

watch TV

wash often

kiss girls

mix well

go to school

cry seldom

?

1

2

You

know people.

watch TV.

wash often.

kiss girls.

mix well.

go to school.

cry seldom.

Do I

know people

watch TV

wash often

kiss girls

mix well

go to school

cry seldom

?

You do not

You don’t

know people.

watch TV.

wash often.

kiss girls.

mix well.

go to school.

cry seldom.

Do you not
Don’t you

know people

watch TV

wash often

kiss girls

mix well

go to school

cry seldom

?

3

He

knows people.

watches TV.

washes often.

kisses girls.

mixes well.

goes to school.

cries seldom.

Does he

know people

watch TV

wash often

kiss girls

mix well

go to school

cry seldom

?

He does not

He doesn’t

know people.

watch TV.

wash often.

kiss girls.

mix well.

go to school.

cry seldom.

Does he not
Doesn’t he

know people

watch TV

wash often

kiss girls

mix well

go to school

cry seldom

?

3

She

knows people.

watches TV.

washes often.

kisses girls.

mixes well.

goes to school.

cries seldom.

Does she

know people

watch TV

wash often

kiss girls

mix well

go to school

cry seldom

?

She does not

She doesn’t

know people.

watch TV.

wash often.

kiss girls.

mix well.

go to school.

cry seldom.

Does she not
Doesn’t she

know people

watch TV

wash often

kiss girls

mix well

go to school

cry seldom

?

3

It

knows people.

watches TV.

washes often.

kisses girls.

mixes well.

goes to school.

cries seldom.

Does it

know people

watch TV

wash often

kiss girls

mix well

go to school

cry seldom

?

It does not

It doesn’t

know people.

watch TV.

wash often.

kiss girls.

mix well.

go to school.

cry seldom.

Does it not
Doesn’t it

know people

watch TV

wash often

kiss girls

mix well

go to school

cry seldom

?

Plural

1

We

know people.

watch TV.

wash often.

kiss girls.

mix well.

go to school..

cry seldom.

Do we

know people

watch TV

wash often

kiss girls

mix well

go to school

cry seldom

?

We do not

We don’t

know people.

watch TV.

wash often.

kiss girls.

mix well.

go to school.

cry seldom.

Do we not
Don’t we

know people

watch TV

wash often

kiss girls

mix well

go to school

cry seldom

?

2

You

know people.

watch TV.

wash often.

kiss girls.

mix well.

go to school.

cry seldom.

Do you

know people

watch TV

wash often

kiss girls

mix well

go to school

cry seldom

?

You do not

You don’t

know people.

watch TV.

wash often.

kiss girls.

mix well.

go to school.

cry seldom.

Do you not
Don’t you

know people

watch TV

wash often

kiss girls

mix well

go to school

cry seldom

?

3

They

know people.

watch TV.

wash often.

kiss girls.

mix well.

go to school.

cry seldom.

Do they

know people

watch TV

wash often

kiss girls

mix well

go to school

cry seldom

?

They do not

They don’t

know people.

watch TV.

wash often.

kiss girls.

mix well.

go to school.

cry seldom.

Do they not
Don’t we

know people

watch TV

wash often

kiss girls

mix well

go to school

cry seldom

?

to know - znać, wiedzieć
people - ludzie
to watch - oglądać, obserwować
to wash - myć, prać
often - często
to kiss - całować, pocałować
a girl - dziewczyna
to mix - mieszać, miksować
well - dobrze
to go - chodzić, uczęszczać
(a) school - szkoła
to cry - płakać
seldom - rzadko

Powrót na górę strony.


Present Continuous Tense

* Uwaga: Zdania, wyrazy lub nawet części wyrazów wyświetlane za pomocą tego koloru są odnośnikami, np. do nagrań audio, które można odtwarzać w tej witrynie w zależności od potrzeb.

Odmiana różnych czasowników w czasie teraźniejszym ciągłym (Present Continuous Tense).

Number

Grammatical person

Positive sentences

Interrogative sentences

Negative sentences

Interrogative negative sentences

Singular

1

I am watching TV.

I'm watching TV.

Am I watching TV?

I'm not watching TV.

Am I not watching TV?

Aren't I watching TV?

2

You are coming home.

You're coming home.

Are you coming home?

You are not coming home.

You're not coming home.

You aren’t coming home.

Are you not coming home?

Aren't you coming home?

3

He is lying.

He’s lying.

Is he lying?

He is not lying.

He’s not lying.

He isn’t lying.

Is he not lying?

Isn’t he lying?

3

She is shopping in the city.

She’s shopping in the city.

Is she shopping in the city?

She is not shopping in the city.

She’s not shopping in the city.

She isn’t shopping in the city.

Is she not shopping in the city?

Isn’t she shopping in the city?

3

It is humming.

It’s humming.

Is it humming?

It is not humming.

It’s not humming.

It isn’t humming.

Is it not humming?

Isn’t it humming?

Plural

1

We are cooking dinner.

We’re cooking dinner.

Are we cooking dinner?

We are not cooking dinner.

We’re not cooking dinner.

We aren’t cooking dinner.

Are we not cooking dinner?

Aren’t we cooking dinner?

2

You are writing a letter.

You’re writing a letter.

Are you writing a letter?

You are not writing a letter.

You’re not writing a letter.

You aren’t writing a letter.

Are you not writing a letter?

Aren’t you writing a letter?

3

They are crying.

They’re crying.

Are they crying?

They are not crying.

They’re not crying.

They aren’t crying.

Are they not crying?

Aren’t they crying?

to watch – oglądać, obejrzeć
to come – przyjść, przychodzić
home – dom (rodzinny)
to lie – kłamać, okłamać
to shop – robić zakupy
(a) city – miasto
to hum – brzęczeć
to cook – gotować
dinner – obiad
to write – pisać, napisać
a letter – list
to cry – płakać, zapłakać

 

Powrót na górę strony.