Articles, pronouns, adjectives, adverbs (demo page)

Personal pronouns in English

Number Grammatical Person Personal Pronoun
singular 1   I  *
2  you

3
 
 he
 she
 it
plural 1  we
2  you
3  they

* - first person singular personal pronoun ( I ) is always written in capital letter irrespective of its position in sentence.

Possesive adjectives

Number Grammatical Person Possesive adjective
singular 1 my
2 your

3
 
his
her
its
plural 1 our
2 your
3 their

Przymiotniki dzierżawcze określają rzeczowniki, w związku z tym muszą je poprzedzać.

Przykłady: (kliknij na zdania w jęz. angielskim, aby usłyszeć nagranie)

This is my car. - To jest mój samochód.
Those are your children. - To są twoje dzieci.
His wife isn't tall. - Jego żona nie jest wysoka.
Are our dogs quiet today? - Czy nasze psy są dziś spokojne?

Possesive pronouns

Number Grammatical Person Possesive pronoun
singular  1 mine
 2 yours
 
 3
 
his
hers
-
plural  1 ours
 2 yours
 3 theirs

Zaimki dzierżawcze występują samodzielnie w zdaniu i odnoszą się do rzeczownika (wyrażenia rzeczownikowego), który został wcześniej wspomniany.

Przykłady:

This car is mine. - Ten samochód jest mój.
Those children aren't ours. - Tamte dzieci nie są nasze.
Our dogs aren't as quiet as theirs. - Nasze psy nie są tak spokojne jak ich.