Numerals - Liczebniki

Liczebniki główne - Cardinal numbers

Liczebnik główny Zapis literowy i wymowa
1 (jeden, jedna, jedno) one
2 (dwa [dwaj], dwie, dwoje) two
3 (trzy [trzech], trzy, troje, itd.) three
4 four
5 five
6 six
7 seven
8 eight
9 nine
10 ten
11 eleven
12 twelve
13 thirteen
14 fourteen
15 fifteen
16 sixteen
17 seventeen
18 eighteen
19 nineteen
20 twenty
21 twenty one
22 twenty two
23 twenty three
30 thirty
31 thirty one
32 thirty two
40 forty
50 fifty
51 fifty one
60 sixty
70 seventy
80 eighty
90 ninety
99 ninety nine
100 one hundred
101 one hundred (and) one
102 one hundred (and) two
199 one hundred (and) ninety nine
200 two hundred
201 two hundred (and) one
300 three hundred
400 four hundred
500 five hundred
600 six hundred
700 seven hundred
800 eight hundred
900 nine hundred
999 nine hundred (and) ninety nine
1,000 one thousand
1,001 one thousand (and) one
1,002 one thousand (and) two
1,100 one thousand one hundred
1,200 two thousand two hundred
1,909 one thousand nine hundred (and) nine
1,910 one thousand nine hundred (and) ten
1,911 one thousand nine hundred (and) eleven
2,000 two thousand
3,000 three thousand
4,000 four thousand
5,000 five thousand
6,000 six thousand
7,000 seven thousand
8,000 eight thousand
9,000 nine thousand
9,999 nine thousand nine hundred (and) ninety nine
10,000 ten thousand
10,001 ten thousand (and) one
10,100 ten thousand (and) one hundred
10,220 ten thousand two hundred (and) twenty
20,000 twenty thousand
30,000 thirty thousand
90,000 ninety thousand
91,608 ninety one thousand six hundred (and) eight
100,000 one hundred thousand
200,000 two hundred thousand
888,888 eight hundred (and) eighty eight thousand eight hundred (and) eighty eight
1,000,000 one million
2,000,000 two million
9,000,000 nine million
15,150,150 fifteen million one hundred (and) fifty thousand one hundred (and) fifty
123,456,789 one hundred (and) twenty three million four hundred (and) fifty six thousand seven hundred (and) eighty nine

Liczebniki Porządkowe - Ordinal numbers

Liczebnik porządkowy Zapis literowy i wymowa
1. (pierwszy, pierwsza, pierwsze, pierwsi, itd.) first (1st)
2. (drugi, druga, drugie, drudzy, itd.) second (2nd)
3. (trzeci, trzecia, trzecie, itd.) third (3rd)
4. fourth (4th)
5. fifth (5th)
6. sixth (6th)
7. seventh (7th)
8. eighth (8th)
9. ninth (9th)
10. tenth (10th)
11. eleventh (11th)
12. twelfth (12th)
13. thirteenth (13th)
14. fourteenth (14th)
15. fifteenth (15th)
16. sixteenth (16th)
17. seventeenth (17th)
18. eighteenth (18th)
19. nineteenth (19th)
20. twentieth (20th)
21. twenty first (21st)
22. twenty second (22nd)
23. twenty third (23rd)
24. twenty fourth (24th)
30. thirtieth (30th)
33. thirty third (33rd)
40. fortieth (40th)
44. forty fourth (44th)
50. fiftieth (50th)
55. fifty fifth (55th)
60. sixtieth (60th)
66. sixty sixth (66th)
70. seventieth (70th)
77. seventy seventh (77th)
80. eightieth (80th)
88. eighty eighth (88th)
90. ninetieth (90th)
99. ninety ninth (99th)
100. (setny, setna, setne, itd.) one hundredth (100th)
101. (sto pierwszy, sto pierwsza, sto pierwsze, itd.) one hundred and first (101st)
202. (dwieście drugi, dwieście druga, dwieście drugie, itd.) two hundred and second (202nd)
303. three hundred and third (303rd)
1 000. (tysięczny, tysięczna, tysięczne, itd.) one thousandth (1,000th)
6 000. (sześciotysięczny, sześciotysięczna, sześciotysięczne, itd.) six thousandth (6,000th)
10 000. (dziesięciotysięczny, dziesięcznotysięczna, itd.) ten thousandth (10,000th)

 

Przykłady zastosowania w praktyce liczebników porządkowych:

Królowa Elżbieta II - Queen Elizabeth II
Henryk VIII - Henry VIII
Ludwik XIV - Louis XIV
Katarzyna II - Catherine II
wytwórnia filmowa z Hollywood - 20th Century Fox