Przedimki, zaimki, przymiotniki, przysłówki (strona demo)

Personal pronouns in English - Zaimki osobowe w jęz. ang.

Number Grammatical Person Personal Pronoun
singular 1 I* I* (ja)
2  you you (ty)

3
 
 he he (on)
 she she (ona)
 it it (ono, to)
plural 1  we we (my)
2  you you (wy)
3  they they (oni)

 

* - first person singular personal pronoun ( I ) is always written in capital letter irrespective of its position in sentence.

Possesive adjectives - Przymiotniki dzierżawcze

Number Grammatical Person Possesive adjective
singular 1 my my (mój, moja, moje, itp.)
2 your your (twój, twoja, twoje, itp.)

3
 
his his (jego)
her her (jej)
its its
plural 1 our our (nasz, nasze, naszym, itp.)
2 your your (wasz, wasza, wasze, waszym, itp.)
3 their their (ich)

Przymiotniki dzierżawcze określają rzeczowniki, w związku z tym muszą je poprzedzać.

Przykłady: (kliknij na zdania w jęz. angielskim, aby usłyszeć nagranie)

This is my car. - To jest mój samochód.
Those are your children. - To są twoje dzieci.
His wife isn't tall. - Jego żona nie jest wysoka.
Are our dogs quiet today? - Czy nasze psy są dziś spokojne?

Possesive pronouns - zaimki dzierżawcze

Number Grammatical Person Possesive pronoun
singular  1 mine mine (mój, moja, moje, itp.)
 2 yours yours (twój, twoja, twoje, itp.)
 
 3
 
his (jego) his (jego)
hers hers (jej)
-
plural  1 ours ours (nasz, nasze, naszym, itp.)
 2 yours yours(wasz, wasze, waszymi, itp.)
 3 theirs theirs (ich)

Zaimki dzierżawcze występują samodzielnie w zdaniu i odnoszą się do rzeczownika (wyrażenia rzeczownikowego), który został wcześniej wspomniany.

Przykłady:

This car is mine. - Ten samochód jest mój.
Those children aren't ours. - Tamte dzieci nie są nasze.
Our dogs aren't as quiet as theirs. - Nasze psy nie są tak spokojne jak ich.