Alfabet angielski - strona demo

The English alphabet - Alfabet angielski (z wymową i zapisem fonetycznym): The English alphabet - Alfabet angielski (z wymową i zapisem fonetycznym):

Nagranie 1: Cały alfabet czytany wolno Cały alfabet czytany wolno

Nagranie 2: Cały alfabet czytany w normalnym tempie Cały alfabet czytany w normalnym tempie

Nagranie 3: Cały alfabet czytany w przyspieszonym tempie Cały alfabet czytany w przyspieszonym tempie

Nagrania poszczególnych liter alfabetu poniżej:

A, a A, a - (əɪ)

B, b B, b- (bɪ)

C, c C, c- (sɪ)

D, d D, d- (dɪ)

E, e E, e- (ɪ:)

F, f F, f- (əf)

G, g G, g- (dʒɪ)

H, h H, h- (əɪtʃ)

I, i I, i - (ɑɪ)

J, j J, j - (dʒəɪ)

K, k K, k - (kəɪ)

L, l  L, l - (əl)

M, m  M, m - (əm)

N, n N, n - (ən)

O, o O, o - (əou)

P, p P, p - (pɪ)

Q, q Q, q - (kɪu)

R, r R, r - (ɑ:) (wymowa brytyjska);
R, r R, r - (ɑ:r) (wymowa amerykańska)

S, s S, s - (əs)

T, t T, t - (tɪ:)

U, u U, u - (ɪu)

V, v V, v - (vɪ:)

W, w W, w - (dʌbəlɪu)

X, x X, x - (əks)

Y, y Y, y - (wɑɪ)

Z, z Z, z - (zəd) (wymowa brytyjska);
Z, z  Z, z - (zɪ:) (wymowa amerykańska)


* Uwaga: Często podczas literowania Anglosasi w przypadku podwójnych głosek zamiast dwukrotnego wypowiadania nazwy litery (np. oo oo w wyrazie  "moon moon" - księżyc, nn nn w wyrazie "nanny nanny" - niania, ll ll - w wyrazie "mill mill" - młyn, itd.) posługują się formą określającą podwojenie ("double double") danej głoski (double o double o - "moon moon", double n double n  - "nanny nanny", double l double l - "mill mill").

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, aby nie mylić wyrazu "double double" z wymową nazwy litery W W.

 

 


Za pomocą tego testu sprawdzisz znajomość alfabetu angielskiego.

Odtwórz Nagranie 1 Nagranie 1, a następnie wpisz w polu poniżej słowo, które zostało w nim przeliterowane:
 

Odtwórz Nagranie 2 Nagranie 2, a następnie wpisz w polu poniżej słowo, które zostało w nim przeliterowane:
 

Odtwórz Nagranie 3 Nagranie 3, a następnie wpisz w polu poniżej słowo, które zostało w nim przeliterowane:
 

Odtwórz Nagranie 4 Nagranie 4, a następnie wpisz w polu poniżej słowo, które zostało w nim przeliterowane:
 

Odtwórz Nagranie 5 Nagranie 5, a następnie wpisz w polu poniżej słowo, które zostało w nim przeliterowane:
 

Odtwórz Nagranie 6 Nagranie 6, a następnie wpisz w polu poniżej słowo, które zostało w nim przeliterowane:
 

Odtwórz Nagranie 7 Nagranie 7, a następnie wpisz w polu poniżej słowo, które zostało w nim przeliterowane:
 

Odtwórz Nagranie 8 Nagranie 8, a następnie wpisz w polu poniżej słowo, które zostało w nim przeliterowane:
 

Odtwórz Nagranie 9 Nagranie 9, a następnie wpisz w polu poniżej słowo, które zostało w nim przeliterowane:
 

Odtwórz Nagranie 10 Nagranie 10, a następnie wpisz w polu poniżej słowo, które zostało w nim przeliterowane:
 

Wpisz adres e-mail, na który otrzymasz własne odpowiedzi z tego testu: