Repozytorium

Porównaj swoją znajomość gramatyki angielskiej z użytkownikami naszego portalu edukacyjnego.
, Malgorzata,


wybrał(-a) odpowiedź a. next to.
A Ty wybrał(-a)byś którą odpowiedź?

Zadanie brzmiało:

Twoja odpowiedź to:
A prawidłowa odpowiedź to:
Ilość prawidłowych odpowiedzi: .
Ilość udzielonych oddpowiedzi: .
Statystyka poprawnych odpowiedzi: