Test gramatyczny

Ograniczony dostęp do zawartości stron

Pełna zawartość tej strony jest dostępna dla zarejestrowanych, zweryfikowanych użytkowników, którzy dokonali płatności za dostęp do treści edukacyjnych na naszej stronie.

Użytkownicy niezarejestrowani mogą zapoznać się tylko z treścią testu bez możliwości wysłania jego wyników do automatycznego sprawdzenia. 

Chcesz się dowiedzieć więcej i zapoznać się z zakresem materiału który przygotowaliśmy dla uczących się języka angielskiego i nie tylko?

Wejdź na stronę Płatności i sprawdź!

Nowe słownictwo występujące w niniejszym teście:

great - wspaniały
to give birth (to sb) - urodzić (kogoś)
to form - sformować, utworzyć
a band - zespół (np. muzyczny)
a success - sukces
active - czynny, aktywny
to split up - rozejść się (o ludziach, grupie ludzi), rozstać
to fight - fought - fought (for) - walczyć (o)
to set up - zakładać, rozpoczynać, ustanawiać
to be shot dead - być zastrzelonym, umrzeć w wyniku postrzału z broni
bandy - krzywy (np. o nogach)
a request - prośba
thin - cienki, chudy
anorexia - anoreksja
 


Przypomnienie:

Wyrażenia must have + past / passive participle używamy w przypadku podejrzenia wystąpienia jakiejś czynności, domysłu, wysnucia wniosku dotyczącego przeszłości.

Wyrażenia had to używamy w odniesieniu do czynności z przeszłości co do których istnieje pewność, że zostały wykonane na czyjeś polecenie, prośbę, rozkaz, nakaz (również nakaz wewnętrzny, potrzebę wewnetrzną), itp.


Test - Preposition and "must have + pp/had to" test

Prepositions / przyimki

Must have + passive (past) participle / had to


Twoje dane kontaktowe