Głoski w jęz. angielskim - zapis fonetyczny (strona demo)

Głoski w jęz. angielskim

Prezentacja głosek w języku angielskim i ich zapisu fonetycznego stosowanego w słownikach językowych - kliknij na odnośniki internetowe, aby usłyszeć wymowę przykładowego wyrazu z przedstawioną głoską.

CONSONANTS - SPÓŁGŁOSKI

SYMBOL FONETYCZNY

PRZYKŁAD

b

b back

d

d day

δ

th then

ʤ

j jump

f

f few

g

g gay

h

h hot

j

y yet

k

k key

l

l led

m

m sum

n

n sun

ɳ

ng sung

p

p pen

r

r red

s

s soon

ʃ

sh fishing

t

t tea

ch cheer

θ

th thing

v

v view

w

w wet

z

z zero

ʒ

s pleasure

VOWELS - SAMOGŁOSKI

SYMBOL FONETYCZNY

PRZYKŁAD

æ

ae bad

ɑ

a farm (AmE)

ɑ:

a calm

ɒ

o pot

bite

now

aɪɘ

tire

aʊɘ

tower

ɔ

form

ɔ:

caught

ɔɪ

boy

ɔɪɘ

employer

e

bed

there

make

eɪɘ

player

ɘ

about

ɘʊ

note

ɘʊɘ

lower

ɜ

bird (AmE)

ɜ:

bird

i

pretty

i:

sheep

ɪ

ship

ɪɘ

here

o

port (AmE)

u:

boot

ʊ

put

ʊɘ

poor

ʌ

cut

AmE - wymowa amerykańska (USA, Kanada)

Przykłady haseł słownikowych

Poniżej znajdują się przykłady zapisu fonetycznego w typowym słowniku angielsko-polskim. Kliknij obrazek, aby usłyszeć wymowę.