Głoski w jęz. angielskim - zapis fonetyczny (strona demo)

Głoski w jęz. angielskim

Prezentacja głosek w języku angielskim i ich zapisu fonetycznego stosowanego w słownikach językowych - kliknij na odnośniki internetowe, aby usłyszeć wymowę przykładowego wyrazu z przedstawioną głoską.

CONSONANTS - SPÓŁGŁOSKI

SYMBOL FONETYCZNY

PRZYKŁAD

b

b back

d

day

δ

then

ʤ

jump

f

few

g

gay

h

hot

j

yet

k

key

l

led

m

sum

n

sun

ɳ

sung

p

pen

r

red

s

soon

ʃ

fishing

t

tea

cheer

θ

thing

v

view

w

wet

z

zero

ʒ

pleasure

VOWELS - SAMOGŁOSKI

SYMBOL FONETYCZNY

PRZYKŁAD

æ

bad

ɑ

farm (AmE)

ɑ:

calm

ɒ

pot

bite

now

aɪɘ

tire

aʊɘ

tower

ɔ

form

ɔ:

caught

ɔɪ

boy

ɔɪɘ

employer

e

bed

there

make

eɪɘ

player

ɘ

about

ɘʊ

note

ɘʊɘ

lower

ɜ

bird (AmE)

ɜ:

bird

i

pretty

i:

sheep

ɪ

ship

ɪɘ

here

o

port (AmE)

u:

boot

ʊ

put

ʊɘ

poor

ʌ

cut

AmE - wymowa amerykańska (USA, Kanada)

Przykłady haseł słownikowych

Poniżej znajdują się przykłady zapisu fonetycznego w typowym słowniku angielsko-polskim. Kliknij obrazek, aby usłyszeć wymowę.