Warsztaty edukacyjne

Oferta edukacyjna

Zapraszam do zapoznania się z aktualną ofertą edukacyjną i informatyczną na portalu Engraft.pl.

Oferuję zainteresowanym podjęcie nauki w trybie zajęć indywidualnych (korepetycje) oraz kilkuosobowych grupach (ze względów dydaktycznych ta opcja ograniczona jest tylko do zajęć języka angielskiego).

Zdobyte doświadczenie w trakcie wieloletniej pracy w państwowych instytucjach oświatowych, firmach prywatnych, firmach z kapitałem zagranicznym,  zdane egzaminy z języka angielskiego - Certificate of Proficiency in English (CPE) organizowany przez British Council, Ministerialny Egzamin z języka angielskiego (tzw. "państwowy"), bezustanne samokształcenie oraz praktyka w prowadzeniu indywidualnych i zbiorowych zajęć edukacyjnych upoważniają mnie do stwierdzenia, że oferowane przeze mnie kursy są w stanie spełnić oczekiwania stawiane przed takimi zajęciami zarówno wśród dzieci, młodzieży jak i dorosłych.

Metodyka nauczania opiera się na klasycznym wzorcu bezpośredniej interakcji uczeń-nauczyciel, a także korzysta z nowoczesnych pomocy dydaktycznych (e-learning).

Zajęcia edukacyjne prowadzone są w następujących grupach:

  • nauka języka angielskiego (poziom zerowy, poziom dla początkujących, poziom dla średnio-zaawansowanych),
  • nauka gry na gitarze elektrycznej (poziom dla początkujących, poziom dla średnio-zaawansowanych),
  • obsługa programów komputerowych wchodzących w skład pakietu MS Office 2007/2010 (Word, Excel, Power Point),
  • projektowanie i wykonanie stron internetowych
  • hosting stron www

Oferta edukacyjna skierowana jest przede wszystkim do mieszkańców Pruszkowa, Piastowa i najbliższych okolic, choć na specjalne życzenie możliwe będzie również zorganizowanie zajęć przez Skype.

Zajęcia prowadzone są w prywatnym mieszkaniu znajdującym się w Pruszkowie.

Istnieje możliwość dojazdu do ucznia (tylko w przypadku nauki języka angielskiego lub gry na gitarze elektrycznej), co niestety wiąże się z dodatkową opłatą.

Gdybyście Państwo byli zainteresowani którymkolwiek z wymienionych wyżej kursów proszę o niezobowiązujące skorzystanie ze znajdującego się na tym portalu formularza kontaktowego w celu przesłania zapytania ofertowego zawierającego nazwę kursu, w którym ewentualnie chcielibyście uczestniczyć, krótki opis dotychczasowych doświadczeń w danej dziedzinie osoby która miałaby w zajęciach brać udział oraz inne pytania związane z zajęciami edukacyjnymi.

Zapraszam również do zapoznania się z materiałami dydaktycznymi znajdującymi się na ogólnodostępnych stronach demonstracyjnych (na razie tylko na stronach poświęconych nauce gry na gitarze elektrycznej i języka angielskiego na poziomie dla początkujących) w celu zapoznania się z poziomem oraz metodologią prowadzonych przeze mnie zajęć.

Dostęp do wszystkich materiałów dydaktycznych (w miarę postępu zaawansowania uczestnika kursu w coraz większym zakresie) uzyskają osoby, które zdecydują się na wykupienie zajęć.

Wystawiam faktury za świadczone usługi w cyklu miesięcznym.

 Stan na dzień: 30 maja 2024 r.

Sondaż

Wystąpił błąd. Błąd: Sondaż jest obecnie niedostępny.