Przykładowe arkusze maturalne wg CKE

Wzorcowe testy maturalne wg Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE)

Na stronach niższego poziomu znajdują się w pełni funkcjonalne testy maturalne sprawdzające rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych oraz sprawdzające znajomość środków językowych upublicznione przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE).

Uwaga:

Testy zawierają tylko pytania zamknięte, na które można udzielić odpowiedzi z podanych opcji wyboru.

W związku z tym, w zadaniach:

  • na "Poziomie podstawowym - Części 2 - Rozumienie tekstu" brak jest zadania 10.
  • na "Poziomie rozszerzonym - Części 2 - Rozumienie tekstu"  brak jest zadań nr 8, 9 i 10.

Zadania te należy wykonać w obecności korepetytora i przekazać do sprawdzenia w formie odręcznej.

Ograniczony dostęp do zawartości stron

Pełna zawartość tej strony jest dostępna dla zarejestrowanych, zweryfikowanych użytkowników, którzy dokonali płatności za dostęp do treści edukacyjnych na naszej stronie.

Użytkownicy niezarejestrowani mogą zapoznać się tylko z treścią pierwszej części testu maturalnego (Rozumienie ze słuchu - Zadania 1, 2, 3) bez możliwości wysłania jego wyników do automatycznego sprawdzenia. 

Chcesz się dowiedzieć więcej i zapoznać się z zakresem materiału który przygotowaliśmy dla uczących się języka angielskiego i nie tylko?

Wejdź na stronę Płatności i sprawdź!

CKE - Poziom podstawowy: Część 1 - Rozumienie ze słuchu - Zadania: 1, 2, 3
Kliknij, aby rozwinąć

Kliknij, aby odtworzyć nagranie

Zadanie 1. (0-5 pkt.)

Usłyszysz dwukrotnie rozmowę Marka i Susan na temat piłki nożnej.
Odpowiedz na pytania 1.1.–1.5. zgodnie z treścią nagrania.
Wybierz odpowiednią osobę (Mark lub Susan).

Which person?

Zadanie 2. (0–4 pkt.)

Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi, które łączy temat filmu.
Do każdej wypowiedzi (2.1.–2.4.) dopasuj odpowiadające jej zdanie (A–E).
Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

This speaker:

A. recommends a special cinema offer.
B. compares two film adaptations of the same book.
C. wants listeners to give their opinion.
D. invites listeners to visit a film studio.
E. explains why books are better than films.

Zadanie 3. (0–6 pkt.)

Usłyszysz dwukrotnie sześć tekstów.
Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania.

Zakreśl literę A, B albo C.

Archiwalne matury z języka angielskiego (testy z lat poprzednich)

  Na stronach niższego poziomu znajdują się testy maturalne z lat poprzednich w formie elektronicznej pozwalające na błyskawiczne poznanie wyników.