Poziom Rozszerzony

Próbne testy maturalne na poziomie rozszerzonym - rok 2016

Poniżej znajdują się w pełni funkcjonalne testy maturalne sprawdzające rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych oraz sprawdzające znajomość środków językowych.

Uwaga:

Testy zawierają tylko pytania zamknięte, na które można udzielić odpowiedzi z podanych opcji wyboru.

W związku z tym, w zadaniach:

  • na "Poziomie rozszerzonym - Części 2 - Rozumienie tekstu" brak jest zadań nr 8, 9, 10.

Zadania te należy wykonać w obecności korepetytora i przekazać do sprawdzenia w formie odręcznej.

Ograniczony dostęp do zawartości stron

Zawartość tej strony jest dostępna dla zarejestrowanych, zweryfikowanych użytkowników, którzy dokonali płatności za dostęp do treści edukacyjnych na naszej stronie.

Chcesz się dowiedzieć więcej i zapoznać się z zakresem materiału który przygotowaliśmy dla uczących się języka angielskiego i nie tylko?

Wejdź na stronę Płatności i sprawdź!