Alfabet angielski - strona demo

Alfabet angielski

The English alphabet - Alfabet angielski (z wymową i zapisem fonetycznym):

Nagranie 1: Cały alfabet czytany wolno

Nagranie 2: Cały alfabet czytany w normalnym tempie

Nagranie 3: Cały alfabet czytany w przyspieszonym tempie

Nagrania poszczególnych liter alfabetu poniżej:

A, a - (əɪ)

B, b - (bɪ)

C, c - (sɪ)

D, d - (dɪ)

E, e - (ɪ:)

F, f - (əf)

G, g - (dʒɪ)

H, h - (əɪtʃ)

I, i - (ɑɪ)

J, j - (dʒəɪ)

K, k - (kəɪ)

L, l - (əl)

M, m - (əm)

N, n - (ən)

O, o - (əou)

P, p - (pɪ)

Q, q - (kɪu)

R, r  - (ɑ:) (wymowa brytyjska);
R, r - (ɑ:r) (wymowa amerykańska)

S, s - (əs)

T, t - (tɪ:)

U, u - (ɪu)

V, v - (vɪ:)

W, w - (dʌbəlɪu)

X, x - (əks)

Y, y - (wɑɪ)

Z, z - (zəd) (wymowa brytyjska);
Z, z  - (zɪ:) (wymowa amerykańska)


* Uwaga: Często podczas literowania Anglosasi w przypadku podwójnych głosek zamiast dwukrotnego wypowiadania nazwy litery (np. oo w wyrazie  "moon" - księżyc, nn w wyrazie "nanny" - niania, ll - w wyrazie "mill" - młyn, itd.) posługują się formą określającą podwojenie ("double") danej głoski (double o - "moon", double n - "nanny", double l - "mill").

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, aby nie mylić wyrazu "double" z wymową nazwy litery W.

 

 

Test znajomości alfabetu angielskiego

Za pomocą tego testu sprawdzisz znajomość alfabetu angielskiego.

Odtwórz Nagranie 1, a następnie wpisz w polu poniżej słowo, które zostało w nim przeliterowane:
 

Odtwórz Nagranie 2, a następnie wpisz w polu poniżej słowo, które zostało w nim przeliterowane:
 

Odtwórz Nagranie 3, a następnie wpisz w polu poniżej słowo, które zostało w nim przeliterowane:
 

Odtwórz Nagranie 4, a następnie wpisz w polu poniżej słowo, które zostało w nim przeliterowane:
 

Odtwórz Nagranie 5, a następnie wpisz w polu poniżej słowo, które zostało w nim przeliterowane:
 

Odtwórz Nagranie 6, a następnie wpisz w polu poniżej słowo, które zostało w nim przeliterowane:
 

Odtwórz Nagranie 7, a następnie wpisz w polu poniżej słowo, które zostało w nim przeliterowane:
 

Odtwórz Nagranie 8, a następnie wpisz w polu poniżej słowo, które zostało w nim przeliterowane:
 

Odtwórz Nagranie 9, a następnie wpisz w polu poniżej słowo, które zostało w nim przeliterowane:
 

Odtwórz Nagranie 10, a następnie wpisz w polu poniżej słowo, które zostało w nim przeliterowane:
 

Wpisz adres e-mail, na który otrzymasz własne odpowiedzi z tego testu: