Kurs jezyka angielskiego

Cele i oczekiwania

Cele dydaktyczne korepetycji języka angielskiego oraz oczekiwania ogólne stawiane przed ich uczestnikami:

Cele:

 • kształtowanie świadomości językowej w trakcie zajęć,
 • wzbogacanie słownictwa,
 • zdobywanie wiedzy o krajach anglosaskich;
 • nabywanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania potrzebnych informacji,
 • nauka korzystania ze słowników językowych (tradycyjnych jak i multimedialnych),
 • przełamanie bariery strachu przed komunikacją werbalną w języku angielskim,
 • poznanie zasad gramatyki języka angielskiego,
 • komunikacja pisemna (pisanie listów prywatnych i urzędowych, sms-ów, e-maili),
 • wspomaganie procesu nauczania poprzez materiały ogólnodostępne w sieci internetowej jak i gazety, czasopisma oraz książki w języku angielskim,
 • "awaryjna" pomoc przed klasówkami i sprawdzianami w szkole.

Oczekiwania:

 • motywacja do nauki,
 • zaangażowanie,
 • zaufanie (zdobywane w trakcie procesu nauczania),
 • wytrwałość w zdobywaniu wiedzy,
 • materiały pomocnicze (książki).