Poziom Podstawowy

Próbne testy maturalne na poziomie podstawowym - rok 2016

Poniżej znajdują się w pełni funkcjonalne testy maturalne sprawdzające rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych oraz sprawdzające znajomość środków językowych.

Uwaga:

Testy zawierają tylko pytania zamknięte, na które można udzielić odpowiedzi z podanych opcji wyboru.

W związku z tym:

  • na "Poziomie podstawowym - Części 2 - Rozumienie tekstu" brak jest zadania nr 10.

Zadanie to należy wykonać w obecności korepetytora i przekazać do sprawdzenia w formie odręcznej.

Ograniczony dostęp do zawartości stron

Pełna zawartość tej strony jest dostępna dla zarejestrowanych, zweryfikowanych użytkowników, którzy dokonali płatności za dostęp do treści edukacyjnych na naszej stronie.

Chcesz się dowiedzieć więcej i zapoznać się z zakresem materiału który przygotowaliśmy dla uczących się języka angielskiego i nie tylko?

Wejdź na stronę Płatności i sprawdź!